Wettelijke vermeldingen

De informatie op deze website wordt door het Walcamp gepubliceerd.

Walcamp doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website zo actueel, toegankelijk, correct en volledig mogelijk is en blijft. Het kan echter voorvallen dat bepaalde informatie ongewild onvolledig en/of fout is. In geval van onvolledige en/of foute informatie, zal Walcamp alles in het werk stellen om zo snel mogelijk de eventuele correcties aan te brengen. Als u fouten opmerkt, gelieve contact op te nemen met Walcamp, zodat we ze zo snel mogelijk kunnen corrigeren.

Walcamp kan de inhoud van de website zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen, wijzigen, corrigeren of verwijderen.

Walcamp kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit welk gebruik dan ook dat gemaakt wordt van de informatie op de site.

De website van Walcamp kan mogelijk links bevatten naar sites en/of internetpagina's van derden. Walcamp kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het ge-bruik van informatie op deze sites en/of internetpagina's van derden. Aan de inhoud van deze informatie van derden kunnen bovendien geen rechten worden ontleend.

Walcamp kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevens van websites die naar de website van Walcamp verwijzen.
Meer informatie over het netwerk W/A+
FR  |  NL